Ολιστική και διαρκής φροντίδα

Οι υπηρεσίες της Humiexpert αγκαλιάζουν το σύνολο των διαδικασιών που διέπουν την βιομηχανική ψύξη και τη ποιοτική διαχείριση των προϊόντων. Τα συστήματα και οι μέθοδοι μας αυτοματοποιούν τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου του εξοπλισμού, του κλίματος των θαλάμων, της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων και των χώρων συντήρησης τους.

Για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα, ακολουθούμε μια σειρά βημάτων που ξεκινούν από την ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών των θαλάμων και του εξοπλισμού ψύξης και καταλήγουν στη φάση συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης των λειτουργικών παραμέτρων.

1η φάση

Δημιουργείται το προφίλ του θαλάμου τοποθετώντας προσωρινά πολλαπλούς αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και ροής αέρα. Στη συνέχεια τα δεδομένα αναλύονται και συσχετίζονται με τα είδη των προϊόντων που διακινούνται και συντηρούνται μέσα στο θάλαμο και καθορίζεται η διάταξη τοποθέτησης εκείνη η οποία θα εξασφαλίζει το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα για το σύνολο των ειδών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θαλάμων μετατρέπονται σε άμεσα αξιοποιήσιμο πλεονέκτημα!

2η φάση

Σύνδεση του Humigate με τους ελεγκτές θερμοκρασίας των θαλάμων. Μέσα σε μερικές ημέρες από την ενεργοποίηση της, η καινοτόμος μέθοδος διαρκούς προσαρμογής των συνθηκών του ψυγείου φέρνει ορατά αποτελέσματα στη ποιότητα και τον όψη των συντηρούμενων προϊόντων, φροντίζοντας παράλληλα και για τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Η διαδικασία αυτή αναλύει 24 ωρες το 24ωρο τα δεδομένα λειτουργίας του κύκλου ψύξης και ρυθμίζει αυτόματα όλες τις παραμέτρους του θαλάμου, εξασφαλίζοντας διαρκώς τις ιδανικές συνθήκες συντήρησης για τα προϊόντα.

3η φάση

Η επιχείρηση σας απολαμβάνει τα συνεχή οφέλη μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών που αγκαλιάζουν το σύνολο των καθημερινών διαδικασιών της.

Αυτόματη προσαρμογή των παραμέτρων λειτουργίας των ψυγείων

Η μοναδική αυτή υπηρεσία χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μέθοδο ανάλυσης των συνθηκών λειτουργίας του ψυγείου, της χρήσης αυτού και των εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών. Έτσι, οι παράμετροι λειτουργίας του ψυγείου προσαρμόζονται διαρκώς και αυτόματα, παρέχοντας βελτιστοποίηση των συνθηκών όλο το 24ωρο. Με τον τρόπο αυτό αντισταθμίζονται οι διακυμάνσεις που δημιουργούνται από τη διαδοχή της ημέρας και νύχτας, από τις κλιματικές αλλαγές καθώς και το φορτίο του θαλάμου με προϊόντα.

Το σύστημα μαθαίνει διαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θαλάμου με αποτέλεσμα την ολοένα και ταχύτερη προσαρμογή του. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της διάρκειας διατήρησης των προϊόντων έως και 200% και η μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των ψυκτικών θαλάμων κατά 30 έως 60%.

Αυτόματη και έγκαιρη διάγνωση βλαβών εξοπλισμού

Τα δεδομένα λειτουργίας αναλύονται για τον έγκαιρο εντοπισμό βλαβών, όπως π.χ. διαρροή φρέοντος, δυσλειτουργία συμπιεστών και ανεμιστήρων. Ο εντοπισμός βλαβών πριν την ολοκληρωτική παύση λειτουργίας του εξοπλισμού αποτρέπει εκτεταμένες ζημιές και εξασφαλίζει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας ψύξης και χαμηλού κόστους λειτουργίας.

Humi Expert Απομακρυσμένος έλεγχος και τηλεειδοποίηση

Αξιολόγηση απόδοσης εξοπλισμού

Τα χαρακτηριστικά του ψυγείου αναλύονται για τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης τόσο σε επίπεδο ποιότητας όσο και ενεργειακής κατανάλωσης. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται πιθανές επεμβάσεις οι οποίες διορθώνουν λειτουργικά προβλήματα και ή και δομικές αδυναμίες του εξοπλισμού.

Απομακρυσμένος έλεγχος και τηλεειδοποίηση

Οι διαδικασίες παρακολούθησης ποιότητας των προϊόντων όσο και συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων αυτοματοποιουνται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας Humicloud, η οποία επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο όλων των κρίσιμων ποιοτικών μεγεθών και παραμέτρων λειτουργίας του εξοπλισμού. Παράλληλα παρέχει διασφάλιση μέσω ειδοποιήσεων σε περίπτωση εντοπισμού υπερβάσεων ορίων ποιότητας, βλαβών, και διακοπών ρεύματος. Η παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων αυτοματοποιείται μέσω ιστορικού συμβάντων και αναφορών για κάθε κρίσιμο παράγοντα λειτουργίας.

Humi Expert Απομακρυσμένος έλεγχος και τηλεειδοποίηση
  • Αυτόματες αναφορές που αφορούν τη θερμοκρασία και άλλες κρίσιμες παραμέτρους
  • Διατήρηση ιστορικού συμβάντων υπερβάσεων ορίων λειτουργίας
  • Απομακρυσμένο έλεγχο και διάγνωση λειτουργίας του συστήματος ψύξης (θερμοκρασία, πίεση, κατανάλωση)
  • Απομακρυσμένο έλεγχο παραμέτρων λειτουργίας

Τοποθέτηση και αντικατάσταση φίλτρων απορρόφησης αερομεταφερόμενων βακτηριδίων

Η Humiexpert μέσα από το οργανωμένο δίκτυο συνεργατών της αναλαμβάνει τη προγραμματισμένη τοποθέτηση και αντικατάσταση φίλτρων εξυγίανσης του αέρα, όπου αυτό απαιτείται. Τα φίλτρα αυτά απορροφούν δυσάρεστες οσμές και εξοντώνουν τα βακτήρια που μεταφέρονται με τον ψυχόμενο αέρα με αποτέλεσμα την παραπέρα ενίσχυση της ποιότητας και επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων.

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται σε μηνιαία βάση μέσα από το οργανωμένο δίκτυο συνεργατών της Humiexpert και το κόστος τους καθορίζεται από τον όγκο και το πλήθος των θαλάμων προς διαχείριση.

Εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό επισκέπτεται το χώρο σας ΔΩΡΕΑΝ, καταγράφει και μελετά τις συνθήκες λειτουργίας του ψυκτικού θαλάμου και σας προτείνει το συνδυασμό υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν το μέγιστο ποιοτικό και ενεργειακό αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο πάντοτε στα ιδιαίτερα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης. Το όφελος αυτής της μόνιμης συνεργασίας αποσβένει κατά πολύ το κόστος της υπηρεσίας!