Γίνετε συνεργάτης της Humiexpert και εφαρμόστε τις πρωτοποριακές μας μεθόδους

Η Humiexpert διαθέτει όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την εκπαίδευση των συνεργατών που επιθυμούν να ενταχθούν στο τομέα των καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής αξίας στη βιομηχανική ψύξη.

Η Humiexpert παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες και μεθόδους στη βιομηχανία ψύξης, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα, τη κατανάλωση και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των ψυχόμενων τροφίμων και του εξοπλισμού.

Οι υπηρεσίες μας εφαρμόζονται σε όλο το φάσμα του κλάδου τροφίμων όπως ψυχόμενη αποθήκευση, μεταφορά και μεταπώληση, επεξεργασία τροφίμων, κρεαταγορές, λαχαναγορές, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία και επαγγελματική εστίαση, παρέχοντας άμεσα και σημαντικά οφέλη.

Η διάθεση τους πραγματοποιείται μέσα από το οργανωμένο δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών, το οποίο εξασφαλίζει το υψηλό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υιοθετώντας τα συστήματα μας, ο συνεργάτης της Humiexpert εξασφαλίζει την υψηλή προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών του στο τομέα της εμπορικής και βιομηχανικής ψύξης.

Πλεονεκτήματα Franchise

Καινοτόμες, υψηλής αξίας παρεχόμενες υπηρεσίες
Υψηλές αποδοχές
Αποκλειστικότητα περιοχής
Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη

    Γίνετε συνεργάτης της Humiexpert. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο.